MENSELIJKE BEWEGINGEN CENTRAAL


Opstellingswerk

De lichaams-en groepsgerichte dialogische methode van opstellingswerk is sinds de jaren negentig gewoongoed in Nederland geworden. ISG biedt als enige gespecialiseerde TransCultureel Opstellingswerk aan. Met name geschikt voor groepsontwikkeling.


Systemisch Werk

Systemisch werk ligt ten grondslag van opstellingswerk en intradynamische ontwikkeling van individuen en groepen. Het heeft als basisprincipes dat we werken met bindingsvraagstukken, ordeningsprincipes en balans tussen geven en nemen. ISG geeft contextuele workshops op dit gebied. Inzetbaar voor kleine en grote groepen en 1 op 1 begeleiding.

 

De mens wordt niet geboren als een ongeschreven blad, maar als een werkelijkheid.

Carl Jung


Story in Motion

Story in Motion is storytelling in beweging. het verhaal van mensen, groepen en organisaties ontvouwen zich tijdens de vertelling van de inbrengende deelnemer. Deelnemers krijgen een plaats in het verhaal waardoor er een verbinding wordt gelegd met de groep en het indivuele verhaal. Het geeft vaak onverwacht dynamisch beeld en laat daardoor vaak een oorzaak zien van onopgeloste problemen die tijdens het verbaal vertellen van een verhaal niet in beeld komt. Het is een krachtig middel om tot oorzaak en gevolg te komen en legt vaak onbewuste kettingreacties binnen organisaties bloot.
familieopstelling

Domenica Ghidei-Biidu