BRUGGENBOUWERS MET VISIE

ALGEMEEN

ISG beseft dat het persoonlijk verleden een kader vormt waardoor mensen handelen. Wij zien een diep verlangen om dat wat veilig voelt te beschermen. Ook al sluit het anderen buiten. Tegelijkertijd is er de wil om op zoek te gaan naar gezamenlijkheid en het creëren van een ruimte met het besef en de ervaring wat uitsluiting betekent.

ISG zoekt met respect en bewustzijn voor de (on)mogelijkheid en het ongemak bij individuen, groepen en organisaties, naar ruimtes waar tijd en materie kansen biedt om te leren en nodigt deelnemers uit tot een nieuw handelsperspectief. Het activeren van het juiste ‘bindweefsel’ om de meervoudige gelaagdheid van de onderwerpen voor ons te laten werken, in plaats van tegen ons, is het ultieme doel.

check & balance

Veiligheid

Het bieden van een veilige werk en leefomgeving.

 

Congruentie

Woorden en daden moeten in elkaars verlengde liggen.

 

Systemische Bewustzijn

Alle menselijke interacties zijn onderhevig aan de 'wetten' van Binding, Ordening en Balans.

 

Persoonlijke Aandacht

Hoe goed mensen ook zijn geschoold, uiteindelijk wil een ieder gezien, gehoord en gekend zijn. Onverwerkt trauma en stress dienen daarom ruimte te krijgen.


DOEL(STELLING)

 

ISG gaat op zoek naar het productief maken van (onbewuste) gezamenlijke kennis, ervaringen, vaardigheden en netwerken om uiteindelijk tot een samenwerking te komen gebaseerd op een gezamenlijk belang. Er is een grote wens van de ISG om het systemisch dialogisch werk, zichtbaar, bekend en geliefd te maken. Fundamenten scheppen en flow creëen voor mensen en organisaties die geven om een veilige en leefbare samenleving. Dat is waartoe ISG bijdraagt.

RESULTAAT

 

Wat wij willen bereiken is dat betrokkenen een handelingsperspectief ontwikkelen voor in het werkveld en persoonlijk leven. Daarnaast ontwikkelen wij voor professionals handvatten voor de praktijk, geven individuen hoop op ontwikkeling en mogelijkheden om zich als individu, groep en organisatie veiliger te voelen en meer ingebed te weten in een complexe wereld die ons allen aangaat.

Principes

ISG ziet dat samenwerking alleen mogelijk is als we voor elkaar en voor betrokkenen veilig zijn. Het neerzetten van een sfeer van vertrouwelijkheid en veiligheid is onze basis en we willen dit cultiveren door elkaar te (blijven) bevragen op elkaars uitgangspunten en vooronderstellingen. Zodat we voor elkaar, maar ook voor onszelf, de paradigma’s in kaart in beeld hebben. Congruentie in woord, daad en integer handelen worden gezien als cruciaal in ons werk.

LEREN

ISG ziet een noodzaak tot permanent education. Dat betekent dat ISG leden en betrokkenen ervan doordrongen zijn dat de materie waarmee we werken complex en gevoelig ligt en dat wij als begeleiders genoodzaakt zijn om onszelf te blijven ontwikkelen. Daarom halen we niet alleen opgedane kennis uit alle hoeken van de samenleving en de wereld, maar werken continu aan onze eigen blinde vlekken. Die we dan weer delen als bouwstenen voor anderen.

GEVOELENS

In tegenstelling tot veel andere leer- en ontwikkelingsgebieden, is dat we ons niet alleen richten op het rationele, maar ons ook richten op de emotionele ontwikkeling van individuen, groepen en organisaties.  We zien een constructive frame in emoties en gevoelens en daarom inviteren wij de deelnemers om zich uit te spreken of zich te uiten, zodat het onzichtbare zichtbaar wordt. Expliciteren van een verborgen taal noemen we dat. Het werkt dan vaak als een 'ventiel' om (over)druk te voorkomen.