VAN KRUISPUNT NAAR HORIZON

Vaak spreken we vanuit verschillende werelden over verschillende landschappen.
Juiste keuzes maken is ook een kwestie van je eigen positie op de 'kaart' weten te vinden om van daaruit te vertrekken.

Intersections

De InterSectionsGroup Nederland biedt 'direct impact' methoden zoals 'Story in Motion' die ingezet kunnen worden om individuen en organisaties te ontwikkelen op cruciale kruispunten van maatschappelijke belang.

We acteren op de zogeheten crossroads waar 'conflictgebieden' bij elkaar komen, maar ook een wens is om samen te leven en samen te werken. Uitgangspunt van InterSectionsGroup (ISG) is om dingen niet alleen maar uit te spreken, maar ook uit te werken.
Gaan waar nog nooit iemand heeft durven gaan, staan waar velen zijn omgevallen, ISG biedt uitzicht en begeleiding. Op maat en Incompany.


Kompas voor de toekomst

Hoe meer we verbonden voelen met de omgeving en de grond waarop we staan, hoe sterker ons innerlijk vermogen is om ons daarover te uiten. Dat geeft kracht en ook macht. Maar hoe gaan we daarmee om?


Kleur doet ertoe. Dat blijkt dagelijks in de praktijk. Maar hoe werken en leven we daarmee op een wijze dat het ieder recht doet, en durven we daarin kwetsbaar te zijn?

InterSectionGroup brengt spanningsgebieden in kaart en creëert ruimte om tot ontlading te komen en constructief verder te werken aan een gezamenlijke toekomst. Niet vanuit angst, maar vanuit de wil om te ontdekken.

stemvolume bepaalt in veel gevallen de drang om gehoord te willen wordenVOOR WIE

Voor individuen, groepen en organisaties. Trainers en coaches. Organisatie adviseurs en kenniswerkers. Scholen en Universiteiten. Bedrijven en instellingen. Verenigingen, stichtingen en NGO's. Overheidsinstellingen en instanties. Voor sceptici en positievelingen. Maar vooral voor  mensen die graag leren.

DOOR WIE

 

Door mensen uit het veld die jarenlang kennis en ervaring hebben opgedaan met het ontwikkelen van individuen, organisaties en groepen uit de samenleving. Wij voorzien in academici, emotioneel lichaamswerkers, creatievelingen en leiders met visie en lef. Maar vooral ontwikkelaars met hart en ziel voor mensen en liefde voor gezinnen en de samenleving als geheel.Founder dd mindell

DD with kids